Kommande digitaliseringsprojekt!

På Nevotex genomför vi nu ett transformativt digitaliseringsprojekt med titeln "Digitalt produktpass". Projektet görs i samarbete med teknikleverantören Sigma Technology Solutions Group.
Detta digitala affärstransformationsprojekt är inriktat på att genomföra en omfattande marknadsanalys och verksamhetsöversyn för att lokalisera områden för förbättring, samt upptäcka nya möjligheter för att skapa ett digitalt produktpass (DPP) för en specifik produkt.

Det övergripande målet för detta projekt sträcker sig bortom enbart operativ effektivitet; det syftar till att skapa betydande miljöfördelar, öka resurseffektiviteten och främja tekniska framsteg.