ETT MER HÅLLBART SORTIMENT

En produkt kan vara hållbar på flera olika sätt. Vi vill göra det enkelt för dig att välja material som möter dina förväntningar på hållbarhet. Därför vill vi berätta kortfattat hur våra produkter på olika vis har en bättre hålllbarhetsprestanda och underlätta ditt medvetna val. Med filterfunktionen kan du sen enkelt hitta de produkter som passar dig bäst.
På Nevotex arbetar vi sedan några år intensivt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vår Hållbarhetsrapport beskriver det vi fokuserar på tillsammans med våra uppsatta mål, där kan du följa vad vi hittills uppnått. För att hjälpa dig välja ett mer hållbart alternativ har vi valt att definiera och beskriva ett antal viktiga områden inom hållbarhetsperspektivet.
 
Till samtliga områden har vi kopplat produkter vi anser hör till respektive kategori. Klicka på länkarna så kommer du till våra produkter som har fokus på de hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig. Där kan du läsa mer om dess egenskaper och även beställa direkt online.
 

Alla kategorier

> Återvunnet material
> Transparens och spårbarhet
> Närproducerat
> Produktion med miljöfokus
> Lång livslängd
> ÖKO-TEX*
> ECO LABEL

ÅTERVUNNET MATERIAL

Att använda produkter som är tillverkade av återvunna material är hållbart ur perspektivet resursförbrukning. Det krävs inga nya resurser i form av energi, bränsle, kemikalier osv för att framställa nytt material. Den mängd resurser som krävs för återvinningsprocessen är normalt liten jämfört med nyproduktion. Dessutom bidrar återvunna material positivt till flera andra hållbarhetsaspekter, tex biologisk mångfald, klimatpåverkan och arbetsförhållanden. Bland möbeltyger sker en snabb utveckling mot textilier baserade på återvunnet material. Nevotex har flera produktutvecklingsprojekt tillsammans med leverantörer där vi tar fram tyger som innehåller återvunnet material, ända upp till 100 %. Hittills handlar det främst om ull och polyester som redan idag finns i flera varianter till försäljning med hög andel återvunnet material.

Transparens och spårbarhet

Risken för allvarliga avvikelser gentemot internationella normer (tex. avseende mänskliga rättigheter och miljöförhållanden) kan lite förenklat sägas öka ju längre bort i leverantörskedjan man kommer. Detta är en av de lärdomar vi har fått under vårt arbete med att bli verifierade enligt ISO 26000:2021 som är en standard för ”Företagens samhällspåverkan”, vilket avser ett helhetsperspektiv kring hållbarhet. I samband med att vi började utveckla vårt hållbarhetsarbete framkom också att fokus på hållbarhet i leverantörskedjan är en av våra absolut viktigaste hållbarhetsfrågor, där vi kan bidra till störst positiv påverkan. I syfte att säkerställa goda förhållanden genom hela leverantörskedjan arbetar vi tillsammans med våra leverantörer avseende kartläggning, granskning och strävar efter att spåra allt ingående material tillbaka till sitt ursprung. Arbetet ger oss en trygghet i att erbjuda marknaden sortiment med full transparens genom alla led.

Närproducerat

Många material tillverkas i Asien som medför långa transporter med bland annat klimatpåverkan som följd, men också utmaningar avseende till exempel arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Detta gäller framförallt för möbeltyger och verktyg. Genom att göra våra inköp från leverantörer i närområdet kan vi minska den negativa påverkan. Vi söker därför kontinuerligt efter producenter som finns i vårt närområde. Med närområde avser vi producenter som ligger i Skandinavien och Baltikum där vi bedriver vår verksamhet.

Produktion med miljöfokus

Miljöpåverkan vid framställning av de produkter vi säljer utgörs bland annat av resursförbrukning i form av energi, vatten och råvarumaterial. Beroende på vilket material som tillverkas används kemikalier i olika form och mängd, till exempel i form av gödnings- och bekämpningsmedel. I syfte att minska vår miljöpåverkan söker vi efter leverantörer som använder grön energi i sin produktion, minskar vattenåtgången och erbjuder miljömärkta produkter, tex. ÖKO-TEX och Eco Label.

Lång livslängd

Att använda en produkt under många år är troligtvis det bästa för vår miljö, vilket kräver hög kvalitet och tidlös design. När man tar med alla faktorer i en Livscykelanalys är lång livslängd en viktig parameter. Detsamma gäller för cirkulär design, där lång livslängd pekas ut som den mest cirkulära designen. På Nevotex jobbar vi överlag med högkvalitativa produkter, men det finns artiklar som har extra lång livslängd beroende på dess ingående material eller produktionsteknik. Slitstyrka och ljusäkthet är de parametrar som styr kategorin.

ÖKO-TEX®

Certifiering enligt Standard 100 by ÖKO-TEX betyder att produkten inte innehåller halter av hälsoskadliga kemikalier, som kontrolleras genom tester som utförs av textila forsknings- och testinstitut. Certifiering sker för alla olika steg i produkten som fiber, garn, råvävar, efterbehandlade textilier och färdiga slutprodukter. I vår produktkatalog kan du enkelt filtrera fram alla produkter som är ÖKO-TEXcertifierade.

ECO LABEL

ECO Label är EU:s certifieringsprogram (motsvarar nordiska Svanen) som syftar till att skapa hållbara produkter baserade på en livscykel bedömning, med ett gemensamt mål att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser och konsumtion av produkter. För att erhålla märkningen måste produkterna uppfylla stränga krav genom hela sin livscykel. ECO LABEL är ett oberoende tredje parts certifieringsprogram.

 

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Klicka på länken och läs vår senaste rapport!