ETT MER HÅLLBART SORTIMENT: VITORIA

Vi på Nevotex har startat samarbete med ett mindre familjeägt garveri som bestämt sig för att ta fram ett kvalitetsläder med så liten påverkan på miljön som möjligt. Det handlar om att göra hela processen så hållbar som det bara går. Garveriet köper alla sina hudar från lokala slakterier som de har kontinuerlig kontakt med, vilket innebär att alla hudar är färska och de transporteras korta sträckor. Råhudarna är europeiska, vilket innebär att de är utan pucklar eller brännmärken och kommer från noga utvalda leverantörer i närområdet till garveriet. Vi kallar det för Olivgarvat läder.
Själva garvningsprocessen görs naturligt med extrakt från olivblad som den aktiva substansen. Bladen kommer från de närodlade olivträden där bladen mals till ett pulver, som blir till ett extrakt när man tillsätter vatten och därefter används vid garvningen. I garvningsprocessen används inget krom eller andra metaller som kan påverka naturen på ett negativt vis. Garveriet har dessutom ett eget vattenreningsverk på området där allt vatten renas före det släpps ut i dagvattensystemet och elektriciteten som används kommer mer än hälften av egna solpaneler, där målet är att inom en snar framtid uppnå 100% solenergi.
Om du luktar på hudarna kan du känna doften av oliver, vilket är ett resultat av garvningsprocessen med extrakt från olivbladen. Kan det bli en mer naturlig och äkta känsla än så? Vårt olivgarvade läder finns i tre olika kvaliteter, alla från samma ”gröna” process. Vitoria är av finaste anilin-kvalitet med mjuk och behaglig känsla. Här framträder alla naturliga och äkta skiftningar som skapar en känsla av hög kvalitet när endast det bästa är gott nog.
 
Det känns rätt för oss på Nevotex att vara en del i hur vi kan minska miljöpåverkan på de produkter vi säljer och marknadsför. Du kan själv bidra genom att välja Vitoria till dina beklädnadsprojekt. Vill du läsa mer om produktspecifikationen och se kollektionens olika färger? Klicka här:

 

 

Vill du läsa mer om Nevotex satsnings för ett mer hållbart sortiment? Då kan du göra det här: