KVALITET OCH HÅLLBARHET

Som ledande leverantör och producent inom vårt verksamhetsområde tar vi kvalitets- och hållbarhetsfrågor på största allvar – såväl när det gäller produkter och tillverkningsmetoder som processer och arbetssätt. Vi vet att varje insats räknas, även när resultatet märks först på lång sikt.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, och arbetar kontinuerligt med förbättringar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi är även verifierade för ISO 26000:2021. Inom den internationella standarden för organisationers samhällsansvar fokuserar vi just nu på sju av FN:s globala mål:
 
3 God hälsa och välbefinnande.
5 Jämställdhet.
7 Hållbar energi för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringarna.
FN´s Globala mål. Mer information om det globala arbetet finns på deras hemsida.

Sammanlagt har vi valt ut tolv områden där vi bedömer att vi har särskilt möjlighet att göra långsiktig skillnad:

> Ingen fattigdom.
> Ingen hunger.
> Hälsa och välbefinnande.
> God utbildning för alla.
> Jämställdhet.
> Rent vatten och sanitet
> Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
> Minskad ojämlikhet
> Hållbar konsumtion och produktion
> Bekämpa klimatförändringarna
> Hav och marina resurser
> Ekosystem och biologisk mångfald.

Vill du veta mer om vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete?
Skicka ett mejl till sustainability@nevotex.se


Policy´s och rapporter

Läs gärna vår policy för Miljö- och Hållbarhet samt vår Kvalitetspolicy. Ta gärna del av vår hållbarhetsrapport som redogör för mer av de aktiviteter vi gör och som vi fortsätter utveckla inom ramen för FN´s Globala mål.

Klicka nedan för att öppna PDF för våra policys eller för att läsa vår hållbarhetsrapport.

På Nevotex är vi otroligt stolta över vårt hållbarhetsarbete.

Därför är vi glada att vi under våren 2023 hade äran att göra en intervju med Scandinavian Mind, om vårt pågående arbete. 
Följ länken nedan och ta del av resultatet!

Visselblåsarsystem

På Nevotex värderar vi trivsel på arbetsplatsen högt. Därför använder vi oss av ett visselblåsarsystem där man kan rapportera misstankar om missförhållanden inom verksamheten. 

Vill du rapportera en misstanke? Klicka här.