Nevotex AB förvärvar tysk tyggrossist

 
Art Novel Textiles Gmbh fokuserar på den tyska marknaden och har sitt säte i Coburg i Tyskland. Nu står det klart att tyggrossisten blir ett helägt dotterbolag till Nevotex AB.

Nevotex har varit intresserat av att etablera sig på den tyska marknaden under en längre tid och under hösten 2022 inleddes diskussioner med Art Novel. Detta ledde till att Nevotex gavs möjligheten att förvärva bolaget.

Genom detta förvärv skapas utrymme för Nevotex att etablera sig på den tyska marknaden. Förvärvet öppnar nya marknadskanaler där vi med vårt breda sortiment kan utveckla vår position på den europeiska kontinenten. Bolagen kompletterar varandra och stärker vår marknadsposition

Thom Nilsson

Koncernchef - Nevotex Group

"En stark aktör”

Art Novel verkar även på den europeiska marknaden och byter i samband med Nevotexs förvärv namn till Nevotex Art Novel Gmbh.

Vi ser Nevotex som en stark aktör som ger Art Novel möjligheter till långsiktig utveckling. Vi ser en stor potential att tillsammans utveckla våra bolag och vara en professionell pålitlig leverantör

Stephan Eckerlein

Managing Director - Art Novel
För mer information:

Thom Nilsson
CEO, Nevotex AB

0380 55 38 30
0708 48 41 41
thom.nilsson@nevotex.se