Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, och arbetar kontinuerligt med förbättringar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi är även verifierade för ISO 26000:2021. Inom den internationella standarden för organisationers samhällsansvar fokuserar vi just nu på sju av FN:s globala mål:

3 God hälsa och välbefinnande.
5 Jämställdhet.
7 Hållbar energi för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringarna.

FN´s Globala mål. Mer information om det globala arbetet finns på deras hemsida.

Sammanlagt har vi valt ut tolv områden där vi bedömer att vi har särskilt möjlighet att göra långsiktig skillnad:

Vill du veta mer om vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete?
Skicka ett mejl till
sustainability@nevotex.se

Policy´s och rapporter

Läs gärna vår policy för Miljö- och Hållbarhet samt vår Kvalitetspolicy. Ta gärna del av vår hållbarhetsrapport som redogör för mer av de aktiviteter vi gör och som vi fortsätter utveckla inom ramen för FN´s Globala mål.