På Nevotex arbetar vi sedan några år intensivt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vår Hållbarhetsrapport beskriver det vi fokuserar på tillsammans med våra uppsatta mål. Där kan du följa vad vi hittills uppnått. För att hjälpa dig välja ett mer hållbart alternativ har vi valt att definiera och beskriva ett antal viktiga områden inom hållbarhetsperspektivet.

Till samtliga områden har vi kopplat produkter vi anser hör till respektive kategori. Klicka på länkarna för omnämnda produkterna så kommer du till de av våra produkter som har fokus på de hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig. Där kan du läsa mer om dess egenskaper och även beställa direkt online.

Alla kategorier

blockvis om vardera område, bild och text med länkar till angivna produkter.