en-USsv-SEnb-NOda-DKet-EElt-LTfi-FI

Gamla anor

I Norra Målen några kilometer väster om Nässjö startade 1886 engelsmannen Henry I C Lovegrove Nässjö Vaddfabrik. Denna verksamhet har sedan utvecklats till Nevotex.

Att vaddtillverkningen hamnade i Norra Målen var inte någon tillfällighet. Företagets produkter såldes nämligen främst till möbelindustrier och de fanns huvudsakligen i Götaland. Vaddfabriken låg dessutom utmed järnvägen från Nässjö till Jönköping. Närheten till Nässjö, en av Sveriges största järnvägsknutar, gav bästa tänkbara möjligheter att snabbt kunna leverera produkterna.

Mr Lovegrove förstod värdet av snabba kommunikationer. Han hade tidigare varit med om att bygga järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn.

Efter tolv år 1898, övertog Albert Fritz Nässjö Vaddfabriker. Företaget som ombildats till aktiebolag 1904, finns än idag i familjen Fritz ägo.

Verksamhetens inriktning ändrades allteftersom, för att stämma i harmoni med tid, behov och efterfrågan. Nässjö Vaddfabrikers egen tillverkning minskades med åren i omfattning och betydelse. Denna utveckling uppvägdes emellertid av en expanderande grossistverksamhet.

Som ett led i förändringen med den nya inriktningen att erbjuda möbelindustrin ett komplett sortiment av importerade och inhemska produkter ändrades företagets namn till Nevotex 1968. Den egna fabrikationen upphörde och i mitten på 1970-talet blev företaget ett renodlat grossistföretag.

Idag är Nevotex landets ledande materialgrossist till stoppmöbelindustrin, tapetserare och inredare, vi har verksamheter i Danmark, Norge, Finland, Estland och Litauen, samt återförsäljare i ett flertal länder.