en-USsv-SEnb-NOda-DKet-EElt-LTfi-FI

Vi bygger för framtiden

Vårt spännande ombyggnadsprojekt är igång!

För att nå våra tillväxtmål och bli en effektivare verksamhet behövs rätt förutsättningar – nya och större lokaler är en viktig del! Vi hoppas att vår största investering någonsin, landar väl och står klar inom några år.  

Illustration: BSV arkitekter & ingenjörer