Nevotex VärdegrundKunden i fokus

Vi ska med hög servicegrad uppfylla våra överenskommelser och möta kundens förväntningar.

 

Professionell

På Nevotex är vi kompetenta och affärsmässiga

 • Vi är goda representanter för företaget.
 • Vi löser arbetsuppgifter effektivt och med rätt kvalitet.
 • Vi agerar på ett sätt som är affärsmässigt bra för kunder, leverantörer och företag.
 • Vi bemöter varandra professionellt och med respekt.
 • Vi arbetar med hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och med socialt ansvarstagande.

 

Innovativ

På Nevotex är vi nyfikna och kreativa.

 • Vi är öppna för förändringar, ser möjligheter, vågar utmana det etablerade, vill utvecklas och bli bättre.
 • Vi hittar nya vägar och nya lösningar som driver företaget, vår avdelning, kunden och leverantörer framåt.
 • Vi genomför ständiga förbättringar.

 

Engagerad

På Nevotex är vi ansvarstagande och entusiastiska.

 • Vi är bra arbetskamrater och bidrar till trivsel och arbetsglädje.
 • Vi utför arbetsuppgifter enligt uppgjorda rutiner.
 • Vi tar tag i problem och arbetar med problemlösning.
 • Vi skapar rätt förutsättningar för varandra; kollegor, andra avdelningar, externa parter. - ”Rätt från mig”/ ”Rätt från oss”.